Til baka: Aðalsíða NÁT 103

NÁT 103, kennsluáætlun:


Markmið áfangans:

    Að nemendur:

Viðfangsefni:

Kynning á undirstöðuatriðum líffræðinnar:  Einkennum lífs.  Lífefnafræði.  Byggingu fruma og lífvera.  Meginflokkun lífheimsins. Erfðum.  Vist- og umhverfisfræði.

Kennslugögn:


Kennsluskipulag:

Áfanganum er skipt í fimm lotur sem nefnast:  Líf, fruma, flokkun, erfðir og vist.  Í upphafi hverrar lotu verður nánar fjallað um markmið hennar og skipulag.  Leitast verður við að nota fjölbreytilegar kennsluaðferðir og virkja nemendur til sjálfstæðrar þekkingaröflunar.

Vinnuáætlun:

 
Vikur:
1.-3. Líf
4.-6. Fruma
7.-9. Flokkun
10.-12. Erfðir
13.-15. Vist


Námsmat:

 
Lota: Verkefni og verklegar æfingar Hlutapróf
Líf 15%
Fruma 10% 15%
Flokkun 10% 15%
Erfðir 10% 15%
Vist 10%

Allir verða að taka hlutaprófin 3 með lágmarks meðaleinkunn 5 og skila öllum verkefnum á tilsettum tíma.  Ef þessu er ekki fullnægt telst áfanga ekki lokið.


Kennarar:

Guðfinna Björk Steinarsdóttir, líffræðingur
María Björg Kristjánsdóttir, líffræðingur
Sigurlaug Kristmannsdóttir, líffræðingur


Fjölbrautaskólinn við Ármúla, ágúst 2002