Nát 103, líffræði. Aðalsíða

    Söfnun og greining plantna.

Jöklasóley, Ranunculus glacialis.
Myndin er tekin af Herði Kristinssyni og birt með leyfi hans.  Sjá:  http://www.floraislands.is/

Markmið:
Að nemendur afli sér  þekkingar um háplöntur á Íslandi.
Að nemendur læri að nota greiningarlykla.
Framkvæmd: Skil:
Þessu verkefni á að skila í síðasta lagi mánudaginn 2. september.
Mat:
Verkefnið gildir 5% af lokaeinkunn.

Fjölbrautaskólinn við Ármúla, ágúst 2002
Kennarar:  Guðfinna Björg Steinarsdóttir gbs@fa.is, María Björg KristjánsdóttirSigurlaug Kristmannsdóttir sigurlaug@fa.is