Kynning á UT 2004

Námsgagnastofnun: Fjaran og hafið

Hvernig vefurinn hefur verið notaður til kennslu í líffræði - NÁT 103


Vorönn 2004

Fjaran og hafið

Markmið:

Að nemendur kynnist hafinu og fjörunni og þeim lífverum sem þar lifa
Að nemendur þjálfist í sjálfstæðri upplýsingaöflun
Að nemendur þjálfist í að vinna í hóp og að miðla upplýsingum innan hóps

 

Haustönn 2003

Fjaran og hafið

Markmið:

Að nemendur kynnist hafinu og fjörunni og þeim lífverum sem þar lifa
Að nemendur þjálfist í sjálfstæðri upplýsingaöflun
Að nemendur þjálfist í meðferð heimilda og heimildaskráningu
Að nemendur þjálfist í að vinna í hóp og að miðla upplýsingum innan hóps

 

Vorönn 2003

Lífverur í sjó við Ísland

Markmið:

Að nemendur afli sér þekkingar um lífverur í sjó við Ísland.
Að nemendur læri að vitna í heimildir í texta og að setja upp heimildaskrá.

 

Aðalnámskrá Framhaldsskóla - Náttúruvísindi
Í þessum grunnáfanga fer fram kynning á séreinkennum líffræði sem vísindagreinar, tengslum við aðrar greinar, þróun og hlutverki líffræðirannsókna með íslenskar aðstæður að leiðarljósi.

Í áfanganum eru teknir fyrir ýmsir grundvallarþættir lifandi náttúru, sameinkenni lífvera og ferli sem tengja lífverur hvers vistkerfis saman. Bygging frumunnar og starfsemi er tekin til umfjöllunar og efnisþættir hennar eru skoðaðir út frá gerð og hlutverki. Fjallað er um grundvallarþætti erfðafræði, um gerð og starfsemi vistkerfa með áherslu á efna- og orkuflutning, mikilvægi fjölbreytileikans innan þeirra og áhrif mannsins. Þá er gerð grein fyrir helstu flokkum lífvera með áherslu á örverur og hugmyndir um uppruna lífs á jörðu.

Lögð er áhersla á að í áfanganum velji nemendur sér nokkur sérhæfð en fjölbreytt verkefni sem krefjast upplýsingaöflunar, vettvangsathugana og náttúruskoðunar, vinni þau og kynni á ýmsan hátt. Verkefnin skulu eiga það sameiginlegt að fjalla um samspil náttúru, tækni og samfélags; gagnvirk tengsl náttúru og menningar; og þá þætti eða öfl sem mestu ráða um umgengni okkar við náttúruna og auðlindir jarðar.

 

Plöntuvefurinn