Nát 123, vorfjarönn 2004Til baka: Aðalsíða NÁT 123

NÁT 123, kennsluáætlun:


Markmið áfangans:

    Að nemendur:

Viðfangsefni:

Í áfanganum eru tekin fyrir viðfangsefni úr náttúru og nútímatækni þar sem tvinnast saman nokkur grundvallar eðlis- og efnafræðilögmál og kenningar. Orkulögmálið er þungamiðja áfangans og ýmsar myndir þess tengdar tækni með íslenskar aðstæður að leiðarljósi. Nemendur skila tveimur verkefnum.

Kennslugögn:


Kennsluskipulag:

Áfanganum er skipt í fjórar lotur sem nefnast:  Inngangur, efnafræði, eðlisfræði og orka.  Í upphafi hverrar lotu verður nánar fjallað um markmið hennar og skipulag.

Vinnuáætlun:

 
 
Vikur:
1.-2.  Inngangur
3.-6. Efnafræði
7.-10. Eðlisfræði
11.-13. Orka


Námsmat:


Kennari:

Sigurlaug Kristmannsdóttir, líffræðingur


FÁ janúar 2004- ©Sigurlaug Kristmannsdóttir/Höfundarréttaráminning