Til baka: Aðalsíða NÁT 103 / Kennsluáætlun

Líf, kennsluáætlun 1. - 3. viku:

Hvað er líf?  Hvað felst í lífvísindum?  Hvað gera líffræðingar?  Hver eru einkenni lífvera?  Er hægt að flokka fjölbreytileika lífvera?  Hvernig tengist líffræðin daglegu lífi okkar?  Hvað er vísindaleg aðferð og hvernig tengist hún líffræðinni.   Að grennslast fyrir um það verður hluti af viðfangsefni okkar í lotu 1.

Lotumarkmið:

    Að nemendur:


Kennslugögn:


Verkefni:


Vinnuáætlun:

Vika: Tími: Efni:
1. 1. Kynning á áfanganum.
2. Kynning á líffræði sem fræðigrein og viðfangsefnum hennar.
2. 1. Plöntugreining. Verkefni 1.
2. Hvað er líf?
3. Einkenni lífvera.
4. Samanburður á plöntum og dýrum.  Flokkun lífvera í ríki. 
3. 1. Vísindaleg aðferð. Skýrslugerð.
2. Mælingar og úrvinnsla á gögnum.  Verkefni 2.
3. Verkefnavinna.
4. Vettvangsferð í Náttúrugripasafn Íslands. Verkefni 3.  Plöntur og dýr. 


Fjölbrautaskólinn við Ármúla, ágúst 2002
Kennarar:  Guðfinna Björg Steinarsdóttir gbs@fa.is, María Björg Kristjánsdóttir maria@fa.is og Sigurlaug Kristmannsdóttir sigurlaug@fa.is